spawalnicy.com

 

SPAWALNICY POMORZA ZAPRASZAJĄ

nasz facebook

 

Kontakt

Poniżej skład Zarządu Koła Spawalników SIMP Oddział Gdańsk

Wińcza Michał – Prezes Honorowy Zarządu
Waszkiewicz Tadeusz – Prezes Zarządu
Fydrych Dariusz – V-ce Prezes Zarządu
Matolicz Konrad – V-ce Prezes Zarządu
Świerczyńska Aleksandra – Sekretarz
Szweda Marek – Skarbnik
Licznerski Łukasz – Członek Zarządu
Słodkowski Krzysztof – Członek Zarządu
Snochowski Stanisław – Członek Zarządu
Wróblewski Wiktor – Członek Zarządu

 

Dla wygody Koleżanek i Kolegów, którzy preferują opłacanie składek przelewem, podajemy numer rachunku bankowego SIMP:
I Oddział PKO BP w Gdańsku: 15 1020 1811 0000 0602 0097 0590. Sprawy finansowe prowadzi Sekretarz Koła.

Polityka Prywatności - portal spawalnicy.com

1. Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest: Veltech Konrad Matolicz z siedzibą w Gdańsku, ul. Jutrzenki 17, NIP 5831892920, Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Aby uzyskać więcej informacji o tym, w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe można skontaktować się z wyznaczonym przez nas inspektorem pod adresem email: iod@spawalnicy.com
2. Źródło pozyskania danych osobowych
Dane osobowe otrzymaliśmy z korespondencji otrzymanej drogą elektroniczną, seminariów, spotkan i prezentacji.
3. Cel przetwarzania danych osobowych
Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu utrzymania ciaglosci korespondencji w sprawach zglaszanych przez Panstwa
4. Okres przechowywania danych
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres minimum 6 lat lub do odwołania zgody.
5. Odbiorcy danych
Portal spawalnicy.com może udostępnić dane osobowe organom publicznym, np. walczącym z oszustwami i nadużyciami. Dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
6. Prawa przysługujące osobie, której dotyczą dane osobowe.
W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych, przysługuje Państwu:
Prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo ich sprostowania,
Prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
Prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
Prawo wniesienia skargi do GIODO (UODO), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia,
W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można powyżej.