Szkolenie – elektrownie jądrowe, czerwiec 2024

Szkolenie – elektrownie jądrowe

Technologiczne, materiałowe i jakościowe aspekty związane z budową i eksploatacją elektrowni jądrowych

W nawiązaniu do wcześniejszych komunikatów i obietnicy przedstawienia programu ww. szkolenia, załączamy ankietę i wspomniany program. Jest to program wstępny i na podstawie sugestii członków może ulec zmianie. Oparty jest on o podstawowe wymagania głównych wykonawców EJ na Pomorzu czyli firm Westinghouse i Bechtela. Przygotowujemy to szkolenie dla 30 uczestników. Jeżeli będzie zainteresowanie jest możliwość szkolenia w następnych edycjach dla podobnych 30 osobowych grup. Prośba do wszystkich o wypełnienie i odesłanie ankiety do 15.04 br na adres e-mail Prezesa Tadeusza. Jeżeli macie w swoim otoczeniu osoby zainteresowane tym szkoleniem proszę o przekazanie tych informacji.

PROGRAM WSTĘPNY

ANKIETA