pogrzeb INŻ. Mieczysława Myśliwca

3 stycznia 2015r. o godz. 11.00 na cmentarzu Srebrzysko w Gdańsku odbył się pogrzeb – PROF. DR HAB. INŻ. Mieczysława Myśliwca profesora zwyczajnego Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej. Jego życie zawodowe związane było z pracą w Stoczni Gdańskiej oraz w Politechnice Gdańskiej. Pełnił funkcję dyrektora Instytutu Technologii Materiałów Maszynowych i Spawalnictwa a następnie katedry o tej samej nazwie w latach 1978-1984 był dziekanem Wydziału Mechanicznego – Technologicznego, przewodniczył fundacji Międzynarodowa Szkoła Technologii i Zarządzania przy Politechnice Gdańskiej. Był wieloletnim członkiem Rady Naukowej Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach, a także redaktorem działowym czasopisma Przegląd Spawalnictwa. Uczestniczył w działalności różnych organów doradczych zarówno w Uczelni jak i poza nią. Był aktywnym działaczem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich i Naczelnej Organizacji Technicznej. Jego dokonania naukowe i dydaktyczne wyróżniane były wielokrotnie nagrodami ministra, rektora Politechniki Gdańskiej, a także Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI!