spotkanie noworoczne wszystkich członków kół SIMP Gdańsk

Dnia 15.01.2015 r. odbyło się spotkanie noworoczne wszystkich członków kół SIMP Gdańsk w Domu Technika w Gdańsku, przy ul. Rajskiej 6.
PROGRAM SPOTKANIA:
1. POWITANIE OBECNYCH
2. POWOŁANIE PREZYDIUM
3. KRÓTKIE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU 2014
4. TOAST NOWOROCZNY
5. WYSTĄPIENIA GOŚCI
6. WYKŁAD DR HAB. WALDEMARA KARASZEWSKIEGO: Tendencje w rozwoju opakowań PET przeznaczonych do przechowywania napojów gazowanych i niegazowanych
7. WYSTĄPIENIA CZŁONKÓW SIMP
8. ZAKOŃCZENIE ZEBRANIA
Spotkanie przebiegło w miłej i uroczystej atmosferze. Prezes Jerzy Łabanowski przedstawił obszerne sprawozdanie z naszej działalności w 2014 r. W dowód uznania aktywności i rozwoju naszego koła SPAWALNIKÓW, zostały wręczone pisemne gratulacje Honorowemu Prezesowi: koledze Michałowi Wińczy, załącznik obok. Zdjęcia ze spotkania znajdują się w galerii w menu FOTO, zapraszamy do zapoznania się z nimi.