20 kwietnia 2023 zebranie szkoleniowo – seminaryjne PG

2023-04-20 o godz. 16:00 w sali nr 222 budynku dawnego MT odbyło się seminarium. Organizatorami tego wydarzenia była firma NST z dużym zaangażowaniem Jacka Zajączkowskiego, Zarząd Pomorskiej Sekcji Spawalniczej oraz Wydział Inżynierii Mechanicznej z dużym zaangażowaniem Kol. Aleksandry Świerczyńskiej i Darka Fydrycha. Zaskoczyła nas frekwencja. Przybyło na spotkanie ok. 50 uczestników. Tematem, którym chcieliśmy zainteresować uczestników były „Naprężenia i odkształcenia spawalnicze w konstrukcjach spawanych. Metody ich redukcji”. Do zaprezentowania zagadnień związanych z tym tematem udało nam się zaprosić dr inż. Janusza Pikułę z Sieci Badawczej Łukasiewicz Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach, dr inż. Wojciecha Kiełczyńskiego z Politechniki Gdańskiej oraz dr inż. Marka Majewskiego z firmy WIBROPOL. Wymienieni Panowie posiadają bardzo duży zasób wiedzy i przekazali ja uczestnikom w sposób profesjonalny.
Pan dr Pikuła na podstawie wielu przykładów praktycznych pokazał jakie są możliwości wykorzystania Metody Elementów Skończonych do symulacji komputerowej w procesie optymalizacji spawania konstrukcji stalowych w celu uniknięcia odkształceń lub ich minimalizowania.
Pan dr Kiełczyński natomiast zdefiniował zjawiska powstawania naprężeń i odkształceń spawalniczych. Przedstawił wpływ własności materiałów i technologii spawania na rozkład naprężeń oraz odkształceń po spawaniu konstrukcji. Podał przykłady metod stosowanych do redukcji naprężeń spawalniczych oraz praktyczne zalecenia dotyczące technologii spawania powodujące obniżenie poziomu odkształceń spawalniczych.
Pan dr Majewski natomiast w oparciu o wiedzę i doświadczenia zawodowe nabyte przy wieloletniej praktyce stosowania metody wibracyjnej do redukcji naprężeń spawalniczych, swój wykład rozpoczął od historii powstania tej metody, urządzeń niezbędnych do jej wykonywania oraz opisania uczestnikom na czym ta metoda polega. Zademonstrował praktyczne stosowanie tej metody w formie zdjęć i filmów video. Pokazał również sposób i możliwość sprawdzenia skuteczności stosowania tej metody.
Po zakończeniu prezentacji prowadzący spotkanie zaproponował dyskusję nad przedstawionymi zagadnieniami. Uczestnicy zgłosili kilka pytań dotyczących stosowanych rodzajów programów przy metodach symulacyjnych, metod badań naprężeń w konstrukcjach spawanych, wiarygodności uzyskanych wyników, koniecznych warunków do przeprowadzenia badań przy stosowaniu omówionych metod itp. Z tej dyskusji wynikło również , że metoda wibracyjna do redukcji naprężeń jest stosowana powszechnie w wielu gałęziach naszego przemysłu. Sama firma WIBROPOL rocznie realizuje ok. 1300 zleceń. Wielu uczestników potwierdziło jej stosowanie w swoich zakładach produkcyjnych jako imperatyw konieczny.
Na koniec spotkania Prezes Zarządu Pomorskiej Sekcji Spawalniczej Tadeusz Waszkiewicz przedstawił zebranym członkom Sekcji plany na przyszłość, czyli najbliższe szkolenia seminaryjne w maju. Prezes również przypomniał , że nieustająco trwają przygotowania zawodnika Alana Kaczkowskiego do Olimpiady EUROSKILLS’23 w konkurencji spawanie, która odbędzie się 5-9 września w Gdańsku, 7 września organizujemy 24 Pomorskie Sympozjum Spawalnicze, w dniach 11-15 w Essen odbędą się MT Spawalnicze, gdzie też chcemy uczestniczyć. Na koniec serdecznie podziękował prelegentom za bardzo interesujące prezentacje, poświęcony na to ich czas oraz wszystkim uczestnikom za tak liczne przybycie.
Opracował: Tadeusz Waszkiewicz