Pojawiło się realne zagrożenie dla dalszego istnienia Stowarzyszenia

Koleżanki i Koledzy,
Na Pomorzu od kilku lat tworzymy wspólnotę Spawalników Pomorskich w ramach SIMP. Powinno to objawiać się zaangażowaniem wszystkich naszych członków w różnych formach działania. Wzajemna pomoc, solidarność środowiskowa, udział w spotkaniach seminaryjnych, opłaconych składkach członkowskich itd. Twórcom naszego Stowarzyszenia 70 lat wstecz ta idea nie była obca. Zostało to ujęte w statucie. W latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku poprzez zanikanie zainteresowania w środowisku tą formą wspólnego działania i wzajemnego wspierania, pojawiło się realne zagrożenie dla dalszego istnienia Stowarzyszenia. Nasi starsi Koledzy śp. Myśliwiec, Kęsik, Walczak, Jakubiec, Czajkowski i wielu innych, pozostawili nam, pomimo wątpliwości co do formy działania, żywą ideę kontynuowania konsolidacji naszego środowiska. Kilku naszych kolegów podjęło się tego zadania. W czasach, kiedy dominuje komercja nie jest to łatwe, ale pomimo tego krok po kroku udało się przez kolejne lata konsolidować nasze środowisko, również poprzez wzrost liczby członków. Cieszymy się, że forma podjętych działań szkoleniowych, wspólnych wyjazdów technicznych oraz spotkań towarzyskich budzi zainteresowanie wśród naszych młodszych Koleżanek i Kolegów. W marcu kończy się kadencja wybranego przez nas Zarządu Sekcji Spawalników Pomorskich SIMP. Wszystkim naszym członkom zależy aby wzbogacić te formy działania. Liczymy na inwencje, pomysły i udział w pracy wszystkich chętnych. Możemy tego dokonać skuteczniej poprzez wzmocnienie w działaniu naszych kolegów w Zarządzie Wojewódzkim Oddziału SIMP. Regulamin stanowi, że możemy delegować na czas wyborów do Zarządu Oddziału 1 delegata na 5 naszych członków. Na chwilę obecną byłoby od nas 20 delegatów, ale pod warunkiem, że wszyscy członkowie Spawalnicy opłacą składki członkowskie i znajdą się chętni delegaci. Jako ustępujący Zarząd prosimy Was Koleżanki i Koledzy o dopełnienie tych obowiązków. Założyliśmy, że wybory odbędą się w dniu 22 marca 2018r. Szczegóły zostaną podane w pierwszej połowie marca.

Serdecznie pozdrawiam, Tadeusz Waszkiewicz