Pozycja pod tytułem „Stale odporne na korozję i ich spawalność”

Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej wydało istotną pozycję pod tytułem „Stale odporne na korozję i ich spawalność”. Autorem jest wieloletni Prezes Gdańskiego koła spawalników oddziału SIMP, kierownik Katedry Inżynierii Materiałowej i Spajania Politechniki Gdańskiej – dr hab. inż. Jerzy Łabanowski. Recenzentami są prof. Jan Pilarczyk oraz prof. Edmund Tasak.
Serdecznie gratulujemy!!! W załączeniu znajduje się spis treści oraz wstęp w pliku pdf.
Monografia zawiera charakterystykę podstawowych grup stali odpornych na korozję, a zwłaszcza stali nierdzewnych, oraz szczegółowe analizy wpływu cykli cieplnych spawania na strukturę i właściwości złączy, w aspekcie spawalności metalurgicznej, technologicznej i konstrukcyjnej stali. Poza analizą dostępnej literatury w monografii zawarty jest opis doświadczeń Autora dotyczących badań spawalności stali austenitycznych oraz stali typu dupleks, w tym w specyficznych warunkach, pod wodą. Przedstawiono praktyczne problemy eksploatacji stali nierdzewnych i ich złączy spawanych, na podstawie wykonanych prac badawczych oraz ekspertyz dla przemysłu. Wobec dużej liczby gatunków stali nierdzewnych, metod i procedur ich spawania oraz różnych metod oceny spawalności, całościowe ujęcie tematu nie zmieściło się w przyjętej objętości monografii. Konieczne było wprowadzenie ograniczeń. Pominięto spawanie plazmowe i laserowe oraz wszystkie rodzaje zgrzewania i lutowania. Informacje o składach chemicznych i właściwościach ograniczono do podania typu stali, zakresów składu chemicznego ich właściwości. Wskazano normy i inne dokumenty, w których znajdują się szczegółowe informacje. Monografia może stanowić cenne źródło informacji dla inżynierów i technologów związanych z produkcją spawalniczą. Może być również wykorzystana przez pracowników naukowych, doktorantów i studentów wydziałów mechanicznych i budownictwa wyższych uczelni technicznych.

przydatny link:

https://pg.edu.pl/wydawnictwo/punkty-sprzedazy

pobierz załącznik_