Przywrócenia nauczania w szkołach technicznych w zawodzie technik spawalnictwa

Pod koniec ubiegłego roku Pan Piontkowski, Minister Edukacji Narodowej podjął decyzję o przywróceniu nauczania w Szkołach Technicznych w zawodzie TECHNIK SPAWALNICTWA. (Chyba po powrocie z WORLD SKILLS). Jako Spawalnicy Wybrzeża mamy w tym swój udział. Przez wiele lat Członkowie Zarządu Głównego Sekcji Spawalniczej (od nas są 3 osoby) prowadzili w tym celu kampanię ogólnokrajową. Główne działania ukierunkowano na pisaniu w tej sprawie petycji przez duże zakłady przemysłowe do Pana Ministra. My ze swojej strony spotykaliśmy się z Dyrekcją CKZiU1 w Gdańsku i w Gdyni przedstawiając prezentacje omawiającą korzyści z nauki w zawodach związanych z spawalnictwem, gdzie również zaproszeni rodzice i uczniowie ostatnich klas mogli te korzyści poznać. Bardzo skutecznie pomagał mi w tym Wiktor Wróblewski z firmy LINCOLN ELECTRIC. Na tyle skutecznie, że nie mieliśmy problemu z przekonaniem młodych absolwentów CKZiU1 w Gdańsku do praktycznej nauki spawania i udziału ich w SKILLSACH. To zapewne też powoduje, że Dyrektorzy Centrum zwrócili się do Zarządu SSP przy Gdańskim Oddziale SIMP o pomoc w przygotowaniu programu, kadry i warsztatu spawalniczego. W tym celu w dniu 12.03.2020r spotkaliśmy się z Dyrekcją CKZiU nr 1 w Gdańsku. Spawalników Wybrzeża reprezentowało czterech członków: Prezes Zarządu SSP Tadeusz Waszkiewicz, Norbert Olczykowski, Henryk Kalinowski, Wiktor Gajowniczek. Dyrekcję CKZiU nr 1 reprezentowali: Pan dyrektor Dariusz Różycki, Alicja Szreder, Bożena Skwiot, Wojciech Szczepański. Przedstawiono nam istniejące warsztaty spawalnicze i wstępny program nauczania. My ze swojej strony przedstawiliśmy potrzeby rynku pracy branży stoczniowej i propozycję ukierunkowania kształcenia młodych uczniów w kierunku potrzeb tego rynku : 1. W zakresie średniego nadzoru spawalniczego – w przyszłości VT2+IWS, 2. W zakresie badań NDT – VT2 + uprawnienia w wybranych metodach Badań NDT, 3. Spawaczy w wybranych metodach , kurs podstawowy. Na zakończenie spotkania zobowiązaliśmy się do pochylenia się nad programem kształcenia w zawodzie i zaproponowania ewentualnych zmian, pomocy w skompletowaniu spawalniczej kadry nauczycielskiej, pomocy w rekrutacji uczniów poprzez szerokie propagowanie spawalnictwa wśród młodzieży szkół podstawowych . Liczę na dużą chęć ze strony naszych członków na podjęcie pracy w CKZiU nr1 w Gdańsku. Warto przekazać młodszym pokoleniom nasze doświadczenie i wiedzę w zakresie naszego ukochanego spawalnictwa. Pan Dyrektor Różycki przekonywał nas do objęcia patronatu nad projektem wdrożenia nauczania spawalnictwa w CKZiU1. Będziemy starali się informować naszych członków o postępie prac nad tym projektem. Opracował : Tadeusz Waszkiewicz