Seminarium w Sobieszewie

Na spotkaniu seminaryjnym w Sobieszewie w dniu 16.12.2022r dokonaliśmy podsumowania wyników naszych działań w 2022r. Rok pracowity z racji wyborów do władz na wszystkich szczeblach Stowarzyszenia, czy też przygotowania i przeprowadzenia w listopadzie eliminacji do Olimpiady Umiejętności edycji EURO SKILLS’23 oraz spotkania z uczniami szkół technicznych w Gdańsku w celu zachęcenia ich do udziału w Olimpiadzie.
Zorganizowaliśmy trzy seminaria, XXII Sympozjum Spawalnicze połączone z XXV Spotkaniem Spawalników Pomorza, jeden wyjazd techniczny do zakładów firmy ESAB produkujących materiały spawalnicze w Czechach.
Braliśmy też udział w spotkaniach z okazji uroczystości 25lecia powołania Stowarzyszenia Techników i Inżynierów Polskich (STiP) w Wilnie oraz uroczystości obchodów 75lecia istnienia Pomorskiej Rady FSNT NOT w Gdańsku. Z tej okazji , Kapituła przy ww. Radzie przyznała dla 10 członków SIMP Medal 75-lecia PR FSNT NOT w Gdańsku im. Prof. Tadeusza Jednorała. Spotkanie seminaryjne uświetnił swoim wykładem pan dr hab. inż., profesor Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie Tadeusz Szymczak. Wykład dotyczył wybranych zagadnień dotyczących homologacji konstrukcji pojazdów samochodowych. Z przyjemnością też wysłuchaliśmy Prezesa Oddziału SIMP w Gdańsku Kol. Jurka Łabanowskiego relacji z przebiegu uroczystego nadania w dniu 15 grudnia przez Prezydenta RP A. Dudę dla niego tytułu Profesora nauk inżynieryjno-technicznych. Jeszcze raz serdecznie gratulujemy. Końcowy czas spotkania wypełniły rozmowy towarzyskie w świątecznym nastroju przy wyśmienitym bufecie zakąsek, kawy i ciast. Rozstaliśmy się życząc sobie nawzajem zdrowych i spokojnych Świąt.