Spotkanie Noworoczne Oddziału Gdańskiego SIMP

Spotkanie Noworoczne Oddziału Gdańskiego SIMP odbyło się w dniu 14.01.2016 r. o godz. 16:00 w sali B w Domu Technika w Gdańsku, przy ul. Rajskiej 6.
PROGRAM SPOTKANIA OBEJMOWAŁ:
1. POWITANIE OBECNYCH
2. POWOŁANIE PREZYDIUM
3. KRÓTKIE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU 2015
4. TOAST NOWOROCZNY
5. WYSTĄPIENIA GOŚCI
6. WYKŁAD KMDR POR. DR INŻ. ARTURA CYWIŃSKIEGO „Trenażer przygotowania i użycia morskiej miny dennej – pomiarowej”
7. WYSTĄPIENIA CZŁONKÓW SIMP
8. ZAKOŃCZENIE ZEBRANIA