spotkanie szkoleniowo – seminaryjne

Dnia 29.04.2015 o godz. 14.00 na terenie Grupy Lotos S.A. w Gdańsku odbyło się kolejne spotkanie szkoleniowo – seminaryjne. P r o g r a m zebrania członków Koła Spawalników SIMP :
I. Organizacja wejścia na teren zakładu: Pobranie wejściówek z Biura Przepustek dla części grupy zebrania – osoby, które jeszcze nie zwiedzały zakładów produkcyjnych w Grupie Lotos i Lotos Serwisie – 25 osób
II. Zwiedzanie zakładów produkcyjnych w rafinerii. Przejazd autobusem zakładowym na teren instalacji produkcyjnych rafinerii i zwiedzanie z przewodnikiem – specjalistą z Biura Technologii – godz. 12.00 – 12.45.
III. Zwiedzanie Wydziału Konfekcjonowania – automatycznej linii nalewu oleju w LOTOS Oil. Przejazd autobusem zakładowym na teren wydziału i zwiedzanie z przewodnikiem – specjalistą z Lotos Oil – godz. 12.45 – 13.15.
IV. Zwiedzanie wydziałów remontowych Zakładu Mechanicznego w LOTOS Serwisie. Przejazd autobusem zakładowym na teren Spółki LTOS Serwisu oraz zwiedzanie warsztatów Zakładu Mechanicznego – Wydziału Remontu Aparatury i Obróbki (RM-1) i Wydziału Remontu Maszyn i Urządzeń (RM-2) oraz przekazanie informacji przez kierowników wydziałów o charakterze prowadzonych prac – godz. 13.15 – 14.00. Przejazd do Sali Konferencyjnej w budynku Centrum. godz. 14:00
V. Spotkanie w Sali Konferencyjnej nr 1 – budynek CA2 w Centrum – dla wszystkich uczestników zebrania: Część pierwsza: wiadomości o Spółce LOTOS Serwis. – Oficjalne powitanie uczestników spotkania przez Prezesa Spółki LOTOS Serwisu oraz przekazanie informacji o działalności Spółki, – Wizualna prezentacja o działalności Spółki przez specjalistę z Biura Handlowego z wykorzystaniem materiałów prezentowanych podczas jubileuszu 10-cio lecia działalności Lotos Serwisu, – Pytania – dyskusja, – Zamknięcie części pierwszej przez prowadzącego zebranie i zaproszenie na przerwę – Przerwa na kawę – godz. 14.45 – 15.00 ciąg dalszy dyskusji w kuluarach
Część druga: prezentacja referatów szkoleniowych, przygotowanych przez Zarząd Koła Spawalników i Idal UMDS:
– Przyczyny powstawania niezgodności spawalniczych – Martin Grzeganek, firma ITW Welding
– Przewaga technologii plazmowej w przygotowaniu elementów poddawanych spawaniu- Tadeusz Grzybowski, firma ECKERT
– Dyskusja nad referatami, godz. 16.30 – 16.45
– Sprawy organizacyjne – godz. 16.45 – 17.00
– Zakończenie zebrania – godz. 17.00