Spotkanie Towarzystwa Okrętowców Polskich Korab oraz finał konkursu RINA-KORAB 2018/2019 na najlepszą pracę magisterską.