VIII edycja Dnia Techniki Conradinum

W dniu 23 marca 2023 r. zostaliśmy zaproszeni przez Dyrekcję Szkół Okrętowych i Technicznych „Conradinum” do wzięcia udziału w VIII edycji Dnia Techniki Conradinum w Gdańsku. Przedstawiciele Zarządu Oddziału Gdańskiego SIMP skorzystali z zaproszenia. Udział nasz traktujemy jako wsparcie dla takich inicjatyw Dyrekcji Szkoły oraz kontynuacje stałej współpracy.

Dzień Techniki miał przybliżyć uczniom najnowsze rozwiązania techniczne oraz przybliżyć profil produkcyjny prezentujących się firm, a także miał pomóc w zaplanowaniu przyszłej kariery zawodowej lub podejmowaniu decyzji dotyczącej wyboru kierunków dalszej nauki . W programie uwzględnione były spotkania, rozmowy, prelekcje, prezentacje z zakresu działalności firm.