Walny Zjazd Delegatów SIMP O/Gdańsk

W związku z zakończeniem pracy Zarządu Oddziału Gdańskiego SIMP w kadencji 2014-2018, w dniu 7 czerwca w budynku NOT odbył się Walny Zjazd Delegatów SIMP O/Gdańsk. Z naszej strony (Koło nr 1) udział wzięło 14 delegatów. Uprawnionych do głosowania było 27 delegatów. Celem Zjazdu było rozliczenie Zarządu z podjętych działań w minionej kadencji i wybranie nowego Zarządu. Obecni na tym Zjeździe, delegaci wybrali nowy Zarząd, Przewodniczącego oraz delegatów na WZD SIMP w Rydzynie i do Rady PF SNT NOT. Poniżej przedstawiamy wyniki tych wyborów.
I. Przewodniczący Zarządu O/Gdańsk SIMP: Jerzy Łabanowski
II. Członkowie Zarządu O/Gdańsk SIMP:
1. Blicharz Stanisław
2. Fydrych Dariusz
3. Jasiński Ryszard
4. Lipnicki Marek
5. Olczykowski Norbert
6. Skoracki Jacek
7. Stawarz Jerzy
8. Szweda Marek
9. Waszkiewicz Tadeusz
III. Delegaci na WZD SIMP w Rydzynie:
1. Łabanowski Jerzy
2. Szweda Marek
3. Licznerski Łukasz
IV. Do Rady PF SNT NOT:
1.Łabanowski Jerzy
Z tej okazji, życzymy nowym władzom Oddziału owocnej pracy zwięczonej wyłącznie sukcesami.
Zarząd SSP przy SIMP O/Gdańsk