XVI POMORSKIE SYMPOZJUM SPAWALNICTWA oraz XVIII SPOTKANIE SPAWALNIKÓW WYBRZEŻA