Zebranie szkoleniowo – seminaryjne Koła Spawalników SIMP o/Gdańsk

15.06.2018 – zebranie szkoleniowo – seminaryjne Koła Spawalników SIMP o/Gdańsk, w sali 304 Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej. Tematem spotkania była nowelizacja normy PN-EN ISO 15614:2017, różnice wymagań omówił Pan Michał Rudko – UDT Gdańsk. Dodatkowo przedstawione zostały wymagania dotyczące badań niszczących w zakresie nowelizacji normy PN-EN ISO 15614 :2017

Parking – Mapka

pobierz zaproszenie__